Τι είναι ο Καθαρισμός της Ακμής ;

 

 

Ο όρος "καθαρισμός" είναι κατά την γνώμη μου αδόκιμος και προκαλεί μόνο σύγχυση σε ασθενείς, θεράποντες ιατρούς, αισθητικούς και πάσης φύσης εμπλεκόμενους.

 

Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, στο ιατρείο μου, χρησιμοποιώ τον όρο φαγεσωροεξαγωγή (comedone extraction) και το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό φαγεσωροεξαγωγέας (comedone extractor).

 

Η φυσική θεραπεία της Ακμής με την μέθοδο της φαγεσωροεξαγωγής αφορά καταρχήν μόνο ασθενείς με Ακμή, εφόσον υπάρχουν φαγέσωρες κλειστοί ή ανοιχτοί.

Σε περιπτώσεις με κατ' αποκλειστικότητα φλεγμονώδεις βλάβες, η φαγεσωροεξαγωγή αντενδείκνυται.

 

Η εξαγωγή των ανοιχτών φαγεσώρων συνήθως δεν παρουσιάζει δυσκολίες, σε αντίθεση με τους κλειστούς φαγέσωρες που απαιτούν διάνοιξη και μεγάλη εμπειρία του θεράποντος.

Τέλος, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι μακροφαγέσωρες (macrocomedones).