Δερματοσκόπηση & digital Χαρτογράφηση Σπίλων

 

 

Η Δερματολόγος στο ιατρείο κάνει δερματοσκόπηση και χαρτογραφηση των σπίλων με δερματοσκόπιο Heine και με ηλεκτρονική χαρτογράφηση με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα PhotoFinder.

Οι απεικονιστικές φωτογραφίες των σπίλων καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο PhotoFinder Hub, με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση ή/και σύγκριση τους με παλαιότερες ή νεώτερες ληφθείσες φωτογραφίες αυτών. 

Εάν διαπιστωθούν εξαλλαγές ή ιδιομορφίες στην εικόνα των σπίλων, τότε συστήνεται η θεραπεία εκλογής, όπως π.χ. αφαίρεση αυτών.